ŠAUŠANAS APMĀCĪBAS UN TRENIŅI

Arheologi ir pierādījuši, ka cilvēks ir izmantojis ieročus jau pašā cilvēces pirmsākumā. Jautājums:  Kādam mērķim mēs vēlamies izmantot šaujamieroci? Tāpēc JUMS ir iespēja kopā ar SIA MILPRO GROUP speciālistiem radīt sevī spēju kontrolēt un vadīt šaujamieroča spēku, izprotot tā pielietojuma mērķi katram individuāli un atbilstoši likumdošanai.

Šis pakalpojums ir priekš interesentiem, neatkarīgi no priekšzināšanām un iemaņām .

IESPĒJA  IESĀCĒJIEM  APGŪT IEMAŅAS AR SPECIĀLU SIMULĀTORU, BEZ KAUJAS MUNĪCIJAS 

PERSONĪGĀS IZAUGSMES TRENIŅI :

  • Tikt galā ar savām vājajām pusēm;
  • Attīstīt savas stiprās puses; 
  • Izaugsmes plāna sastādīšana.

PLĀNOŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANAS PROCESI:

  • Mērķa, uzdevuma, darbības apraksta izveide;
  • Risku izvērtēšana;
  • Darbības plāna sastādīšana.

DROŠĪBAS KONSULTĀCIJAS UN APMĀCĪBA 

Plānojot drošību pasākumiem Jums tiks dota labākā konsultācija par personu un vērtību aizsardzību, neatkarīgi no pasākuma veida atbilstoši likumdošanai. Konsultācijas sniegs mūsu uzņēmuma  cilvēki ar praktisko pieredzi un iemaņām, kuras ir iegūtas starptautiskajās NATO  misijās un apmācību kursos. Jums ir iespēja arī praktiski sagatavot savu personālu ko noorganizēs un vadīs mūsu uzņēmuma speciālisti atbilstoši Jūsu uzņēmuma specifikai un atbilstoši LR likumdošanai.

ŠAUTUVES BŪVNIECĪBAS KONSULTĒŠANA 

Šautuves izbūves projekti un to realizācija pie jaunas šautuves būvniecības, vai jau esošas ēkas pārbūve šautuves vajadzībām. Ir pieredze un izpratne šautuves būvniecībā. Esam gatavi sniegt Jums konsultācijas un atbalstu par materiāliem šautuves iekšpusē, kur ir svarīgi ilgtermiņa noturība izvēlētajam materiālam. Ieteiksim un piegādāsim Jums mērķu sistēmas, kā arī veiksim automatizāciju. Piesaistīsim profesionālus konsultantus un speciālistus ar pieredzi, lai Jūsu produkts būtu ne tikai labs, bet labākais no drošības viedokļa un tehniskajiem rādītājiem.


KOMANDAS SALIEDĒŠANA

Komanda ir spēks un reizēm mēs neapzināmies tās vājās un stiprās puses, tāpēc mēs Jums parādīsim un iemācīsim cīnieties ar vājajiem posmiem, jo komanda ir tik spēcīga, cik spēcīgs ir vājākais posms.

Komandas saliedēšanai Jūs tiksiet izvesti cauri praktiskajiem vingrinājumiem ar mērķi stiprināt Jūs kā personību un komandu, kurā Tu strādā. Ir dažādas metodes un veidi kā mūsu komanda palīdzēs izolēt vājās īpašības, stiprinot jau Jūsu esošās stiprās puses.  


SIA "MILPRO GROUP"

Tālrunis:     +371 25915019
E-pasts:       milprogroup19@gmail.com